image

Kalendář akci

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec Čenkovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Čenkovice vznikla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Postavení obcí dle tohoto zákona:

 • Obec Čenkovice je základní územní samosprávný celek České republiky.
 • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
 • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
 • Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony.
 • Obec hospodaří podle svého rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu obce Čenkovice, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů).
 • Obec Čenkovice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb. Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad. Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad. Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad.

 

3. Organizační struktura

 • starosta
 • rozpočtářka

Obec je zpravována Zastupitelstvem obce Čenkovice (dále jen zastupitelstvem obce), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo má 7 členů a schází se podle potřeby minimálně 4x do roka. Jeho jednání jsou veřejná.

 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Čenkovice
  Čenkovice 168
  561 64 Jablonné nad Orlicí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Čenkovice
  Čenkovice 168
  561 64 Čenkovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí  8:00  -  11:30     12:30  -  17:00

  středa    8:00  -  12:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka:       +420 465 391 112
  mobilní telefon: +420 734 400 255   starosta / fax není používán

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obeccenkovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Čenkovice, č.p. 168, 561 64 Čenkovice

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  starosta@obeccenkovice.cz

   

        Další elektronická adresa:

        ucetni@obeccenkovice.cz

 • 4.8 Datová schránka

         obec Čenkovice - ID:  izma4iw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5221611/ kód banky 0100 - pro bezhotovostní platbu, nebo v hotovosti na obecním úřadu

6. IČ

00278611

7. DIČ

CZ00278611

Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně.

Osobní předání žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob je možné provést v kanceláři Obecního úřadu Čenkovice.

 

11. Předpisy

Obec Čenkovice jedná a rozhoduje na základě zákonů, vyhlášek, nařízení a na základě osobně závazných vyhlášek a nařízení, které jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě, nebo též po předchozí domluvě.

12. Úhrady za poskytování informací

         Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: