image

Kalendář akci

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1. 1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

Od 1. 1. 2022 naleznete všechny vydávané právní předpisy obce Čenkovice též na tomto odkazu:

https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani/vysledek?typ=ozv&ovm=izma4iw&platnost=&ucinnost_od=&ucinnost_do=&nazev=&number=&znacka=

Název vyhlášky Účinnost  od   -   do
OZV č. 2-2004 o závazné části územního plánu.pdf 12.5.2004
OZV č. 1-2006 změna č. 1 územního plánu.pdf 10.3.2006
Požární řád obce 15. 2. 2016 - 19.5.2023
Vyhláška č. 1-2007 školský obvod 1. 6. 2007 - 20.7.2017
Vyhláška č. 3-2011 místní poplatky 1. 1. 2012 - 31.12.2019
Vyhláška č. 1-2012 poplatek za dom. odpad 1. 1. 2013 - 31.12. 2015
Vyhláška č. 1-2015 koeficient daň z nem. věcí 1. 1. 2016 - 31.12.2023
Vyhláška č. 2-2015 poplatek za domovní odpad 1. 1. 2016 - 31.12.2019
OZV č. 1-2017 stanovení části školského obvodu mateřské školy.pdf 18.7.2017 - 1.1.2024
OZV č. 2-2017 stanovení části školského obvodu základní školy.pdf 18.7.2017 - 1.1.2024
1.1.2016 - 31.12.2019 
Vyhláška č. 1/2016 22.12. 2016 - 22.11.2019
OZV č. 1-2019 systém sběru odpadů.pdf 23.11.2019 - 1.1.2024
OZV č. 2-2019 poplatek za odstraňování komunálních odpadů.pdf zrušeno
OZV č. 3-2019 poplatek ze psů.pdf 1.1.2020 - 1.1.2024
OZV č. 4-2019 poplatek ze vstupného.pdf 1.1.2020 - 1.1.2024
OZV č. 5-2019 poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst.pdf 1.1.2020 - 1.1.2024
OZV č. 6-2019 poplatek za užívání veřejného prostranství.pdf6 zrušeno
OZV č. 7-2019 poplatek z pobytu.pdf

1.1.2020 - 1.3.2021

OZV č. 8-2019 poplatek za odstraňování komunálních odpadů.pdf

1.1.2020 - 31.12.2020

OZV č. 9-2019 poplatek za užívání veřejného prostranství.pdf 1.1.2020 - 28.4.2023

OZV č. 1-2020 poplatek za odstraňování komunálních odpadů

1.1.2021 - 31.12.2021

OZV č. 1-2021 poplatek z pobytu

1.3.2021 - 12.4.2021

OZV č. 2-2021 poplatek z pobytu

12.4.2021 - 1.1.2024

OZV č. 3-2021 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022 - 1.1.2024

OZV č. 1-2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

28.4.2023 - 1.1.2024

Zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o požární ochraně

25.4.2023

OZV č. 2-2023 kterou se ruší obecně závazná vyhláška - Požární řád.pdf

19.5.2023

OZV č. 3-2023 o stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.pdf

1.1.2024

OZV č. 4 - 2023 Stanovení části školského obvodu základní školy.pdf

1.1.2024
OZV č. 5-2023 Stanovení části školského obvodu mateřské školy.pdf 1.1.2024
OZV č. 6-2023 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024 - 29.4.2024
OZV č. 7-2023 Místní poplatek ze vstupného.pdf 1.1.2024
OZV č. 8-2023 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství.pdf 1.1.2024 - 12.3.2024
OZV č. 9-2023 Místní poplatek za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst.pdf 1.1.2024
OZV č. 10-2023 Místní poplatek ze psů.pdf 1.1.2024
OZV č. 11-2023 Místní poplatek z pobytu.pdf 1.1.2024
OZV č. 12-2023 Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024
OZV č.1-2024 za užívání veřejného prostranství.pdf 13.3.2024 
 příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce o místnim poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 13.3.2024 
OZV č. 2-2024 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 30.4.2024


Důležité zákony 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva

Oznámení